Historie kluboven
Stejně tak jako většina oddílů, máme i my peripetie s klubovnou a neustále se stěhujeme v rámci Králova Pole. Níže můžete chronologicky nahlédnout a něco málo počíst o všech našich bývalých klubovnách.

Sloučením 7. PS Eduarda Berky s 20. PS Slunce přechází historická klubovna na Metodějově ulici do rukou naší spřátelené skupiny. Oddíly, které působily pod naší hlavičkou, se v ní ale samozřejmě mohou nadále scházet. Dokonce i po znovuobnovení 7. PS Borač (nástupce 7. PS E.Berky) v roce 1995 využívá tyto prostory poslední zbylý oddíl Phoenix. Zánikem PS Slunce koncem roku 1998 však možnost se zde scházet končí. V současné době můžeme už jen nostalgicky koukat přes námi osazenou mříž do zašlého okna. Těšit nás snad může jen to, že obložení v obou místnostech nynějšího skladu dveří i po třiceti letech pořád nese náš rukopis. Z interiéru se bohužel žádné fotky nezachovaly.

Po pár bezprizorních schůzkách v lednu a únoru 1999 jsme se půl roku se scházeli v maličké klubovně v domě dětí na Slovinské. I když jsme tehdy nebyli zrovna nejpočetnější oddíl, místnost pro nás byla opravdu malá. Stejný prostor nyní využívá 6. PTO Nibowaka.

Od září 1999 přesouváme schůzky díky nabídce ÚMČ do Hasičky v Králově poli. Zde působíme celých pět let. Stále však aktivně hledáme vhodnější prostory pro naši činnost.


Ne, že by se to v září roku 2004 hned podařilo, ale třída a posléze družina v ZŠ Košinova, je přeci jenom důstojnější prostředí nežli věčně pracovní prostředí u dobrovolných hasičů. Zde se nám daří zatím nejlépe, čemuž nasvědčuje i fakt, že v září 2006 zakládáme novou družinu předškoláků, které následují rok začleňujeme přímo do velkého oddílu. Ve spolupráci se ZŠ zde třikrát pořádáme karneval pro veřejnost.


Po dalších pěti letech, na začátku školního roku 09/10, jsme však nuceni i tyto prostory opustit a krátce nalézáme útočiště na Královopolském nádraží v klubovně u Vilíka. Tuto klubovnu měla v pronájmu 3. PS SMT a využívaly ji kromě nás hned dva její oddíly. Nyní zde již bohužel ale žádný oddíl nenajdete.


Od nového roku 2010 nám vyšlo vstříc vedení ZŠ Herčíkova. Provizorním místem oddílových schůzek se tak stala třída v této škole. Provizorním proto, že již delší dobu budujeme vlastní klubovnu na Srbské ulici.