O nás
Oddíl Phoenix, který působí na 7. PS Borač, je mimo jiné od roku 1999 součástí Sdružení pionýrských tábornických oddílů, proto má právo nést před samotným názvem zkratku PTO a pořadové číslo 63.
Od chvíle vzniku - po letních prázdninách roku 1992 - se každotýdenní oddílové schůzky konaly v různých prostorách. V současnosti se scházíme v klubovně na Srbské ulici v Brně - Králově Poli.

V dnešní přetechnizované době se snažíme dětem ukázat krásu přírody, a tak se činnost zaměřuje na její poznávání, jednodenní výlety i vícedenní výpravy a táboření.

Na schůzkách se věnujeme tradičním tábornickým dovednostem, které pak uplatňujeme na různých akcích a soutěžích i republikového charakteru. V neposlední řadě dbáme také na poznání sama sebe a úctu k sobě navzájem. O prázdninách jezdíme na tábor, který pořádá naše domovská pionýrská skupina.
Phoenix