Název
Do roku 1992 působily na naší pionýrské skupině oddíly Orion a Pegas. Doba tenkrát ale nepřála dětským sdružením označovaným jako Pionýr, protože zde byla neustálá spojitost s totalitním režimem, ačkoli se toto sdružení již dávno osamostatnilo. A tak členů postupně ubývalo. Aby se činnost oddílu udržela, dohodly se tehdejší vedoucí - Petra Muzikářová, Martina Jelínková a Martina Topinková, že po letních prázdninách roku 1992 spojí tyto dva oddíly v jeden. Ale jak se bude jmenovat? Nebylo by fér, kdyby se převzal název po jednom z bývalých oddílů, když zde byli zástupci obou. Na nový název nás navedl letní tábor v Borači, který tenkrát proběhl. Motivace byla na africké téma. Jedena ze skupinek, kterou tehdy vedla Beta a Martina, se jmenovala Phoenix. Jak se na tento název přišlo na táboře, to už bohužel nikdo neví. Ale jelikož v této skupince byly i děti, které docházely na schůzky i přes rok, navrhly tento název i pro nově vzniklý oddíl. Název se ujal a vydržel až do dnešních dnů, i když se dávno změnilo jak vedení oddílu, tak jeho členové z řad dětí.