O Pionýru
PIONÝR
Ze Stanov Pionýra vyplývá, že Pionýr je demokratický, dobrovolný, samostatný a nezávislý spolek dětí, mládeže a dospělých. Předmětem hlavní činnosti Pionýra je veřejně prospěšná činnost. Umožňuje svým členům i dalším účastníkům svých aktivit uspokojovat jejich zájmy a potřeby prostřednictvím všestranné činnosti v různorodých, převážně dětských kolektivech při pravidelné celoroční činnosti, prázdninových a dalších volnočasových aktivitách, včetně mezinárodních. Nabídkou aktivního využití volného času dětí a mládeže pomáhá v boji proti kriminalitě, různým druhům závislostí a dalším sociálně patologickým jevům působícím na děti a mládež. Stanovy, Program a další informace o spolku Pionýr naleznete na jeho stránkách www.pionyr.cz.


Ideály Pionýra
Ideály Pionýra jsou otevřenou bránou a výzvou. Jde o základní kameny naší výchovné práce. Vyjadřují možná poněkud abstraktní hodnoty, předávané však dětem srozumitelně – pomocí her, osobním příkladem…
Není účelem umět Ideály recitovat jako básničku ani dosáhnout jakési cílové pásky, ale naopak vnímat je jako vodítka v konkrétních situacích, stále je totiž co zlepšovat – na nás samotných i v okolí. Děti je třeba i nevědomě vnímají a prožívají při každé aktivitě. Stezka odvahy či táborová noční hlídka se neobejde bez Překonání, společný úklid klubovny je prvním krůčkem k Pomoci i chápání Ideálu Příroda, výlet do muzea spojuje Poznání i Paměť, umění přiznat vlastní chybu je jednou z mnoha tváří Ideálu Pravda - prožitek toho všeho s kamarády je podstatou Ideálu Přátelství.
Hodnoty vyjádřené Ideály Pionýra jsou trvalé, nepodléhají aktuálním trendům. Společně tvoří nerozlučně propojený celek, který nabízí ohromné množství pohledů a způsobů vnímání. Cíl je však stále stejný – výchova slušného aktivního člověka.


Znak Pionýra
Znak vyjadřuje Ideály Pionýra. Základní kruhová stylizace znázorňuje planetu Zemi a vyjadřuje demokratický princip rovnosti práv a povinností členů Pionýra. Ve tvaru znaku je vidět i stylizovaný list lípy. Vlaštovka je symbolem štěstí a jara, počátku nového života. Směr letu vzhůru znamená úsilí o naplnění Ideálů Pionýra, pokrok a poznávání. Připomíná ptačí let, hravost i lidský um a nápaditost. Zvýrazňuje, že pionýři jsou tvořiví, bystří a odvážní. Skládání papírových vlaštovek je tradiční hrou a soutěží. Bílá spolu s červenou a modrou barvou národní trikolóry zdůrazňuje i myšlenku vlastenectví a občanství. Převažující bílá symbolizuje pravdu, mír a naději.


Maskot Pionýra
Maskotem Pionýra je pes. Je určen především pro děti, proto se vyskytuje na tiskovinách právě pro ně, dále jim dělá radost v podobě plyšové hračky, přívěsků a podobně. Pes symbolizuje přátelství, je dětem věrným průvodcem i ochráncem. Pionýrský pes je navíc oblečen v kroji s šátkem.


ANO a NE o Pionýru

ANO
Nabízíme dětem možnost vyzkoušet si řadu životních situací „nanečisto“.
S využitím hry rozvíjíme osobnost dětí. Zábava je pro nás prostředkem.
Svým vedoucím zajišťujeme kvalitní přípravu včetně vzdělávání s akreditací MŠMT.
V Pionýru nabízíme prostor pro činnost mládeže i po ukončení základní školy.
Vedeme děti k tradičním hodnotám evropské civilizace bez vazeb na ideologie a náboženství.
Od roku 1990 procházíme supervizí rodičů, veřejnosti i státních orgánů. Opakovaně jsme získali titul „Státem uznaná organizace pro práci s dětmi a mládeží“.

NE
Nezanikli jsme v roce 1990.
Nejsme malí komunisti.
Nejsme součást škol.
Nepatříme pod domy dětí a mládeže.
Nejsme výběrová organizace.
Nepracujeme pouze s dětmi ve věku 6–15 let.
Neděláme pouze letní tábory.


Zajímavost

Pojem „pionýr“ pochází z francouzštiny. Prapůvodně označoval vojenské sapéry, později první osadníky na nových územích. Obecně znamená být průkopníkem, snažit se poznávat nepoznané, hledat nové cesty, posouvat hranice. Dnes se často používá například pro autory vědeckých objevů či hybatele pokroku v dalších oblastech.