Historie
2016/2017
Po loňském rozdělení středečních schůzek na dvě části v tomto nastavení pokračujeme i tento školní rok. Mladší družinu má na starosti Míša. Malou část druhého pololetí pak kvůli Míšiným školním povinnostem vede tyto děti Kobra a příležitostně i Denča. Velkou podporu po celou dobu však poskytují Otec s Rogim, jejichž doménou je především příprava programu pro družinu starších. V obou skupinkách pak máme kolem dvanácti dětí. Poptávka po scházení se mezi instruktory klesá a po novém roce páteční slibně rozjetý projekt Open klubovna dáváme k ledu. Co však kvete, je loni založená družina předškoláků. Tarbíci s jejich rodiči chodí do klubovny, která dostala na podlahu nový koberec, ve čtvrtek již na hodinu a půl. Z vedoucích se u nich střídá Peťa BS, Lucka a Kamča. Mezi ostatní, kteří občas vypomáhají na klasických schůzkách a hlavně výletech, patří Kúža, Milan, Honza, Miško, Lukáš a Martina. Ta vládne hlavně vařečkou na velkých akcích. Opět jedeme na Podzimky, Velikonoční výpravu, na Drakiádě překonáváme rekord v počtu účastníků (68 dětí, rodičů a vedoucích) a na Vánočce dostáváme oddílové dárky ve formě vaků. Jinak jsme s akcemi na svém. Jediné, co nám nevychází, je cyklovýlet. Na kole tedy jedeme alespoň na Sraz PTO. A jedeme ještě jednou. Na Závěrečné výpravě však kola měníme za lodě a plujeme jeden den po Dyji a Zámecké Dyji. Družina starších v rámci pionýrského projektu Ledová Praha navštěvuje i naše Hlavní město, a také se celá velmi úspěšně angažuje v Květinovém dni. Zatím, co starší jsou o pololetních prázdninách v Praze, mladší jedou na svoji jednodenní akci. Tarbíci se pak již podruhé vydávají na víkend do říše pohádek. Z akcí SPTO samozřejmě nevynecháváme ani Vlečku a důkladně se připravujeme jak na šifrovací hru Za psem, novou netradiční soutěž Pio trio, tak samozřejmě na Setonův závod, kde získáváme dokonce tři putovní ceny. Zelenou ligu končíme opravdu velmi těsně za vítězem na druhém místě. Zmíněná šifrovačka Za psem je už počtvrté celá v naší režii. Velkých i malých akcí máme opět mnoho a v počtu účastníků na nich se vyrovnáváme předchozímu roku, v samotných dětech čísla dokonce přesahujeme. Uvidíme, jak se nám bude dařit držet nastavený trend i v příštím roce a jestli zase přibydou i nějaké nové věci nebo se vrátíme k těm osvědčeným a třeba i dalšímu oddílovému táboru, když už to po loňské premiéře, pro tento rok neklaplo.

2015/2016
...na článečku se pracuje...

2014/2015
Oproti minulému školnímu roku nám na středečních schůzkách přibývá dětí. A to jak menších, tak i větších. Leckdy musíme pětadvacetičlennou skupinu dělit a vracíme se tak opět k vysokému stavu přede dvěma lety. O program se stará zejména Otec za přispění Rogiho, podporován Míšou a příležitostně Janou. Výletů se také účastní Ondra, Miško, Kobra a Lucka Kolářová. Výrazná pomoc na schůzkách pak přichází od Maky (maminky dvou nových oddílových dětí). Kromě tradičních akcí jedeme po dlouhé době na podzimní prázdniny, nově zkoušíme šifrovací soutěž „Dnem“, uskutečňujeme historicky první cyklovýlet, a také vyrážíme s ostatními oddíly SPTO do Prahy na celorepublikové setkání Pionýra. Kobra přebírá otěže pátečních schůzek pro kategorii 14plus, ze kterých se snažíme rekrutovat nové instruktory. Tato setkání, jak se zdá, mají oblibu i u všech vedoucích. Páteční omladina se opět zdárně zapojuje do Květinového dne a je pro ni také uskutečněn speciální výlet o pololetních prázdninách. Kromě svých výletů a výprav se účastníme Vlečky i všech dalších akcí SPTO. Poctivě trénujeme na Expedici Karakoram i Deskové hry. V Zelené lize nám po velmi vydařeném Setonově závodu patří stříbrná příčka. Počet velkých akcí máme rekordní, je jich celkem patnáct a na nich pak skoro tři sta účastníků. Plánované změny v klubovně opět přesouváme do dalšího roku. Uvidíme, třeba novinky nebudou vidět jen na klubovně.

2013/2014
Po letech, kdy jsme nevěděli co s tolika dětmi na středečních schůzkách dělat, se docházka ustálila na příjemném průměru patnácti. Nikdy účast neklesla pod deset, ale také nepřesáhla magickou dvacítku, jak tomu bylo mnohokrát vloni. Program pro tuto skupinu chystá především Otec za přispění Rogiho, podporován Míšou a příležitostně Janou. Výletů se také účastní Ondra, Kika a Miško. Výrazná pomoc v oddílovém zákulisí při tvorbě kroniky přichází od Káji, která byla v oddíle aktivní naposledy před deseti lety. Járova parketa je zase u geocachingu. Rogi s Otcem a Míšou pokračují v rozjetých pátečních schůzkách pro kategorii nad 13 let. Ty, jak se zdá, mají oblibu. Do Květinového dne se úspěšně zapojuje poprvé právě tato omladina, pro kterou je naplánován také speciální výlet o pololetních prázdninách. Obnovena je též tradice výjezdu pro plnohodnotné instruktory a mladé (táborové) vedoucí. Kromě svých výletů a výprav se účastníme všech akcí SPTO. Poctivě se připravujeme jak na Orientační běh, Brněnské bloudění, Setonův závod, tak i na Kosmův prostor. V poměrně vyrovnaném poli oddílů obsazujeme krásné třetí místo v ZL SPTO. Počet účastníků na akcích se nám sice oproti loňsku o pětinu snížil, ale jejich kvalita tím určitě vzrostla. Nadšení pro zútulnění klubovny na Srbské zůstává zatím jen ve stádiu úvah, ale příští rok se do toho určitě obujeme.

2012/2013
Jestli jsme si mysleli, že loňským rokem dosáhla křivka docházky dětí na schůzky maxima, tak jsme se dosti spletli a pomalu jsme začali zjišťovat, že klubovna je i trošku nafukovací. Nezřídka se totiž stává, že počet dětí na schůzce přesahuje dvacítku. Nové tváře do oddílu přitahují zřejmě dobré reference. Ale udržet tuhle slušnou laťku je obtížné, zejména když Eliška s prázdninami ukončila svoji oddílovou činnost. S velkou vervou se však do nové výzvy obouvá Kika, která na sebe na půl roku bere většinu programové organizace. S Novým rokem se však začíná plně věnovat přípravě na maturitu, a tak pomyslnou štafetu přebírají Rogi, Jana a Otec. Nesmíme však také zapomenout na Simču z Jednadvacítky Jiřího Wolkera, která moc pomáhá krotit naši hordu dětí, a to zrovna v situaci, kdy se její oddíl potýká s opačným problémem. A když je hodně potřeba, opět pomáhá Ondra, Míša, Marek a Lucka. Letos s vypětím všech sil potřetí organizujeme pro celé SPTO šifrovací hru "Za psem". Nevynecháváme Květinový den ani Vlečku, jen o zážitkovou akci pro instruktory tentokrát není zájem. Užíváme si svoje výlety i všechny akce SPTO. S ostatními oddíly PTO jedeme také na republikové setkání (Víkend Zlaté fazole). Po výsledkové smůle na šifrovačce si spravujeme chuť na Vybíjené PTO, a také na Setonově závodu. Drtivým finišem obsazujeme v Zelené lize celkové třetí místo. Poprvé v historii se dostáváme nad 250 účastníků na oddílových akcích. Toto číslo dosahujeme i díky tomu, že pořádáme a účastníme se více akcí než v minulosti. Začátkem kalendářního roku ještě rozjíždíme projekt pro věkovou kategorii nad 12 let. Pod vedením Rogiho se scházíme skoro každý pátek. Uvidíme, jestli prvotní nadšení z netradičních schůzek a plán zajímavých akcí se nám přelije i do dalšího školního roku.

2011/2012
Další rok, který se zapíše zlatým písmem do oddílové historie, se snažíme stabilizovat obě části členské základny – vedoucí i děti. Nastavený trend z předchozího roku pokračuje a je vidět, že se o nás mezi královopolskými rodiči začíná vědět. Do klubovny, na jejíž další zvelebování letos chybí síly, nám vodí stále více dětí. Hlava kolem z toho jde hlavně Elišce, Janě, Rogimu a Martinovi. Peťce jenom asi do pololetí, pracovní vytížení jí to dále nedovoluje. Na výletech kladou ruce k dílu především Kika s Míšou. Zapojují se také noví instruktoři Ondřej Kotásek (Ondra) a Marek Vitula, částečně i naše nová Hlavní vedoucí PS Lucka Svobodová. Ke kořenům se na pár výletech vrací i Jára Řiháček – bývalý oddílový vedoucí. Kromě vlastních výletů nevynecháme samozřejmě Květinový den, zážitkové podzimky pro instruktory ani žádnou akci SPTO. Medailové žně na Orientačním běhu, Dračí smyčce a hlavně na Setonově závodu doplněné účastí na Kosmově prostoru nás dovedly k celkovému vítězství v mezi oddílové Zelené lize. Přes dvě účastníků na akcích je příslibem do budoucna s možností uspořádat více vícedenních výjezdů.

2010/2011
Start nového školního roku konečně ve vlastní klubovně - to je další historický milník oddílového života. Není ještě sice plně vybavena, ale během roku se snažíme prostory na Srbské ulici maximálně zkulturnit. Za tímto účelem proběhne několik brigád. Až nečekaně slibně nám také narůstá členská základna, pro kterou Eliška, Peťa, Jana, Otec a Rogi chystají program na schůzkách. Na výletech se k nim přidávají ještě Davida, Kika a Míša. Podruhé organizujeme pro celé SPTO šifrovací hru "Za psem" a nemůžeme vynechat Květinový den, Vlečku ani zážitkovou akci pro instruktory. Po úspěších na soutěži v tancování na Tanečních podložkách a hlavně na Setonově závodu (bezkonkurenčně jej vyhráváme a šest z našich sedmi hlídek postupuje na Republikové finále) je celkové třetí místo v Zelené lize spíše zklamáním. Počet dětí na výletech a akcích letos vůbec není adekvátní tomu, kolik se jich účastní schůzek, a tak jen lehce překonáváme loňský stav.

2009/2010
Po pětiletém fungování na ZŠ Košinova se stáváme na pár měsíců opět bezdomovci, než se přechodně upíchneme v nádražní klubovně U Vilíka v Králově Poli. Od nového roku pak vítáme azyl na ZŠ Herčíkova. Tady posunujeme začátky schůzek z původních čtyř hodin odpoledne na půl pátou. Oproti loňsku cítíme sice nevelký, přesto znatelný úbytek oddílových dětí. Jana a Rogi nadále vládnou schůzkám. V první polovině školního roku pomáhá zejména Beta a Fýla. Ten se však chystá na maturitu. Po novém roce ho střídá nový instruktor Martin Očenáš (Otec). Díky dobrému rozvrhu v letním semestru schůzky stíhá i Peťka. Eliščina pravidelná účast kvůli zranění a státní zkoušce citelně chybí. Počáteční zájem o oddílovou činnost rychle opadá u dvou nadějných instruktorek Kristýny Nováčkové (Kikiny) a Ludmily Štrausové (Lídy). S ostatními se pak můžeme potkat už jen na některých výletech (Peťa, Def, Vera, Martina, s Davidou a dalšími dvěmi čerstvými instruktorkami Michaelou Juránkovou (Míšou) a Kristýnou Kamlerovou (Kikou) však skoro na všech. Práce na nové klubovně bohužel tento rok skoro stojí. Z větších akcí se zapojujeme znovu pouze do Květinového dne a pořádáme velkou zážitkovou akci pro naše instruktory. Znovuzvolený náčelník SPTO využívá i nadále Rogiho služby v roli sekretáře. Šesté místo v Zelené lize je i přes slibně rozjetou soutěž díky říjnovému Orientačnímu běhu (průběžné první místo) přeci jenom úspěchem. Mírný útlum v oddílových aktivitách, zapříčiněný též neustálým stěhováním, se projevuje na počtu účastníků na akcích. Letos jich nedosahujeme ani sto padesáti.

2008/2009
S velkým vypětím sil Jana, Rogi a Eliška zvládají potáborový nárůst dětí v oddíle, jejichž počet se blíží ke dvacítce. Všichni instruktoři i s čerstvou Monikou Drkulovou a i Fýla s Defem však opět svoje aktivity soustředí pouze na větší akce. Beta se stále věnuje předškolákům. Potřetí chystáme karneval, pokračujeme v pracích na nové klubovně a zapojujeme se do Květinového dne. Pro SPTO vymýšlíme a organizujeme novou šifrovací hru "Za psem". Obnovujeme tradici zážitkových výjezdů pro naši početnou skupinu instruktorů. Páté místo v Zelené lize je nakonec mírným zklamáním, které si vynahrazujeme vítězstvím na Setonově závodu i na Republikovém finále Pionýrské stezky v kategorii nejmladších. Na akcích máme kolem dvou set účastníků.

2007/2008
Další zlom nastává ve školním roce 07/08. Jelikož většina dětských členů stávajícího oddílu se přehupuje do instruktorské kategorie, zaměřujeme se proto na loni založenou družinu Ptáčat. Sjednocujeme po roce dvojenou oddílovou schůzku opět v jednu. O její vedení se nejvíce zasluhují Jana a Eliška. Naopak Peťka a Def ustupují přípravě na maturitu a v druhém pololetí i Niki studiu na VŠ. Stávající i noví (Filip Nováček - Fýla, Tibor Keše - Tibe, Markéta Chaloupková - Market, Petra Buganská - Peťa a Martin Kejík - Kejda) instruktoři se účastní schůzek sporadicky, o to větší nasazení ale vyvíjejí na častých výletech a výjezdech. Hanička už vypomáhá pouze na Setonu. Pořádáme opět karneval, začínáme psát třetí kroniku a slibně rozjíždíme práce na nové klubovně. Rogi opět usurpuje post sekretáře SPTO i pod vedením nového náčelníka. Získáváme velké úspěchy na soutěžích SPTO - Orientačním běhu, Vlčím pólu, i Setonově zádodu. V Zelené lize SPTO dosahujeme dosavadního největšího úspěchu - vyhráváme ji. I tentokráte překonáváme rekord v počtu účastníků na akcích, který se blíží ke dvě stě padesáti.

2006/2007
Mezníkem v oddílové činnosti je školní rok 06/07. Zakládáme novou družinku předškoláků a dětí z prvních a druhých tříd pod vedením Jany Malivánkové, Elišky a Peťky. "Ptáčata" dostávají hodinový prostor před vlastní dvojnásobně dlouhou středeční schůzkou. S úplnými (vlastními) mrňaty pak vypomáhají Ivana Krutilová (Beta) a Martina Skřepková. Rogi, Niki a Def mají k ruce dvě nové instruktorky, přímou odchovankyni Veroniku Zemanovou (Vera) a Barboru Pavlíkovou (Bára). Rogi se na dva roky stává pravou rukou nového náčelníka PTO. Pořádáme karneval na ZŠ Košinova pro veřejnost. V soutěžích zelené ligy nepodáváme přesvědčivé výkony a obsazujeme deváté místo. Po pěti letech tak přepouštíme místo ve Štábu PTO zástupcům úspěšnějších oddílů. Na republikovém finále Tábornické stezky však těžíme z let minulých a celou soutěž vyhráváme v kategorii rádců, podtrženou ještě čtvrtým místem. Díky novým členům ustavujeme nový rekord v počtu účastníků na našich akcích a to na číslo přesahující dvě stě, tedy dvakrát více oproti loňsku.

2005/2006
Stejně jako před rokem zahajujeme školní kok 05/06 náborem na Erbovních slavnostech Králova pole, tentokrát ale s nulovým výsledkem. Zdá se však, že díky táboru jsme nalákali pár dětí z Řícmanic. Časem se však projevuje zásadní problém s dojížděním do Brna. U oddílu nadále plně působí Rogi a instruktoři Niki, Def a každou druhou schůzku též Moňa. Podstatně méně nebo vůbec dochází Eli, Peťka i Kája s Haničkou. Zuzka se plně věnuje studiu na VŠ. Po slibném začátku mizí i čerstvá instruktorka Zuzana Němečková. Pořádáme nejméně akcí za poslední roky a pociťujeme trvalý úbytek dětí. Na Republikovém finále Tábornické stezky nepřesvědčujeme, ale na Setonově závodě zúročujeme práci s rádcovskou skupinou a nevídaným double vyhráváme obě nejstarší kategorie. V Zelené lize nám patří krásné šesté místo.

2004/2005
V letošním školním roce úspěšně přenechávají vedoucí (Rogi, Zuzka) tvorbu programu schůzek na aktivních instruktorech Káji, Moňě, Niki a Defovi, a proto jsou schopni připravovat nárazové zážitkové akce i pro tuto nedospělou věkovou skupinu. Instruktoři provádějí nábor na Erbovních slanostech. Počet aktivních dětí oproti loňsku bohužel klesá a nepřesahuje desítku. Schůzky přesunujeme do třídy v ZŠ Košinova. Zakládáme tradici vánočních výjezdů a navštěvujeme hlavní město. Tradičně se nám daří na Kačerově šplouchu - závodech v plavání a Seotonově závodu. Zde získáváme putovní cenu v kategorii starších hochů a postupujeme do Republikového finále. V zelené lize obsazujeme stejně jako loni sedmé místo.

2003/2004
Za přispění přátel oddílu a hlavně dalších čtyř nových instruktorů - Jirky Skalického (Vetřelec), Kláry Kincelové (Kája), Moniky Němečkové (Moňa) a Nikoly Kristenové (8) uskutečňuje nábor na Erbovních slavnostech Králova Pole, kde máme nachystanou spoustu atrakcí. Úbytek dětí způsobený přechodem nejstarších mezi instruktory se dorovnává nově příchozími dětmi. Vedoucovskou základnu chvílemi posiluje Pavel Pokora (Wanbli), naopak čím dál tím méně mezi nás přicházejí Vlk, Petra Dvořáková, Elis a Kiki, která se připravuje na maturitu. Na republikovém finále Tábornické stezky získáváme 4. místo, vyhráváme Olympiádu PTO, čistíme Moravský Kras, řádíme v Aquaparku a v Zelené lize se držíme sice jako poslední, ale opět mezi sedmi nejlepšími. Tento školní rok 03/04 je co do absolvovaných akcí a účasti všech věkových skupin nejúspěšnější, ale poslední s klubovnou v Hasičce.

2002/2003
Školní rok 02/03 zahajujeme hned výletem na Templštejn, čímž rozjíždíme celoroční hru Cesta do minulosti. Z některých dětí, konkrétně z Petry Smrčkové (Peťka), Petry Dvořákové a Petra Vlčka (Vlk), se stávají další instruktoři a jejich počet se ustálí na čísle 4. Tentokrát se na maturitu připravuje Zuzka a do Anglie odjíždí Hůlka. Z celostátního finále Tábornické stezky vezeme sedmé místo a na dětských krčcích přibývají další šátky. Zažíváme dramatický návrat od našich sousedů v době stávky slovenských železničářů a stejně jako loni čistíme Moravský kras. Pořádáme a účastníme se jedenácti velkých akcí. Opět stoupáme v žebříčku Zelené ligy PTO a to na příčku čtvrtou.

2001/2002
Během prázdnin je Jájou (hlavní vedoucí PS) dotvořen do finální podoby oddílový slib. Rogi konečně nechává udělat oddílová trička i šátky. Po letním táboře v Borači 2001 mezi nás opět přichází další dvě instruktorky - Eliška Husáková (Elis) a druhá přímá oddílová odchovankyně Eva Šamánková, ta však pouze na rok. Šárka odchází studovat do České Třebové. Během roku je ošátkováno sedm nejvěrnějších, kteří do oddílu přivádí své bratříčky a sestřičky a ti zase své další kamarády. Začínáme psát druhou kroniku. Na Setonově závodu získáváme putovní cenu v kategorii mladších dívek a postupujeme do finále Tábornické stezky. V Zelené lize PTO jsme vybojovali těsným rozdílem krásné 7. místo.

2000/2001
Po letním táboře Borač 2000 získáváme dvě mladé instruktorky Kristýnu Janákovou (Kiki) a první přímou odchovankyni oddílu Zuzku Šamánkovou. O vánocích nás opouští Sáček a skoro polovina dětí. Šárka maturuje. Rogi dokončuje koncepci dvou základních oddílových zkoušek. To, že přijdou ještě další, asi nikdo netuší. V Zelené lize PTO končíme na 8. místě.

1999/2000
Další nový školní rok 99/00 začínáme, už doufejme nastálo, v Hasičce na Košinově ulici. Z Kopřivnice přichází, sice pouze na rok, vedoucí Tereza Žárská (Terezka), Šárka přechází mezi vedoucí. Na začátku každé schůzky, kterých se tentokrát účastní někdy až 12 dětí, se zavádí pravidelná rozcvička v morseovce. Sáček navrhuje nový impozantní znak oddílu. V Zelené lize PTO obsazujeme 13. místo.

1998/1999
V září nového školního roku 98/99 oddíl získává dalšího nového vedoucího - Jirku Svobodu (Hůlku) z Kopřivnice a po velice úspěšných podzimních prázdninách dalšího instruktora Honzu Šustera (Sáček). Bohužel se loučí Topča, která odjíždí s Martinou J. do Anglie. Velkou ránou je pro nás ztráta klubovny na Metodějově ulici. Na malou chvíli se stáváme bezdomovci. Poté začíná do klubovny CVČ na ulici Slovinská docházet v průměru něco přes sedm dětí. Vlastními silami se snažíme vyrobit oddílová trička, leč neúspěšně. Po více jak dvouletém čekání jsme na srazu PTO konečně přijati do Sdružení Pionýrských Tábornických Oddílů a je nám předán pasovací list a Rogimu odznak pro náčelníka 63. PTO Phoenix. V Zelené lize PTO nám patří 18. místo.

1997/1998
Ve školním roce 97/98 odchází Alča za školou do Liberce, v roli instruktora ji však nahrazuje Šárka Střelcová, která je nalákána pro celoroční činnost s dětmi již na konci povodňového tábora. Skoro všech akcí mimo schůzek se účastní Dagmar Pospíšilová (Dáda). Realizuje se nábor dětí na ZŠ Slovanské náměstí, výsledek je však přímo katastofální - jediné dítě. To však na sebe časem (hlavně po Novém roce) nabalí to pravé jádro budoucích let. Rogi tvoří první koncepci oddílových zkoušek.

1996/1997
Ve školním roce 96/97 se vedoucí ustálí v tzv. Velké Trojce - Rogi, Topča a Alča a snaží se o pozvednutí oddílu z dosavadní velké krize. Motivují děti celoroční hrou, vyrábí dřevěné body, cancátka k výletům a hlavně vymýšlí nástup, pokřik, heslo a zakládají kroniku. Místo dosavadního čtvrtku se schůzky přesouvají na středu. Při velmi kolísavé docházce dětí se průměr ustaluje okolo počtu sedmi. Rogi se začíná též zajímat o členství ve Sdružení Pionýrských Tábornických Oddílů.